Primerjava cen - prihranite pri nakupu hrane

Točnost podatkov
TOČNOST PODATKOV
  • TOČNOST PODATKOV

Portal Prihrani pri hrani deluje z bazami podatkov, ki so deloma povzete po primerjavi cen ZPS (precenimocene.si), deloma po primerjavi cen Mercator d.d. (mercator.si) in deloma po primerjavi cen, ki jo je v svoji oglasni brošuri objavil Spar d.o.o. in jo potrošnikom pošiljal po pošti. Vsaka izmed navedenih primerjav cen v naših bazah podatkov zavzema 1/3 (33%) vseh izdelkov, ki jih naša baza vsebuje.

Spletni portal Prihrani pri hrani torej NE pridobiva teh podatkov samostojno, ampak jih povzema iz javnih publikacij drugih verodostojnih oseb, zaradi česar tudi NE more jamčiti za pravilnost podatkov, ampak zgolj za največjo možno skrb pri pravilnosti povzemanja teh podatkov v naše baze. Za pravilnost same vsebine podatkov so odgovorne osebe, ki so jih objavile, pod pogoji in v mejah njihove objave.

Po navedbah oseb, ki so objavile primerjave cen, veljajo cene za naslednje lokacije v citiranem časovnem obdobju;

  1. primerjava cen ZPS (precenimocene.si) velja za lokacije »Mercator Hipermarket, Ljubljana«, »Spar Citypark, Ljubljana« in »Tuš center BTC, Ljubljana« za dan 23.4.2008;
  2. primerjava cen Mercator d.d. (mercator.si) velja za lokacije »Mercator Hipermarket, Ljubljana«, »Spar Citypark, Ljubljana« in »Tuš center BTC, Ljubljana«, glede časovne veljavnosti pa navajajo: »Cene pri konkurenčnih trgovcih so bile popisane med 19. 5. 2008 in 30. 5. 2008 (sveže sadje in zelenjava sta bila popisana 23. 5. 2008). Mercatorjeve cene so veljavne na dan 23. 5. 2008.« Hkrati opozarjajo, da popis pri trgovcu Tuš ni bil izveden. Portal upošteva spremembe v podatkih iz novih popisov, kjer teh sprememb ni, pa upošteva stare podatke.
  3. primerjava cen v brošuri Spar d.o.o. velja za lokacije »Mercator Hipermarket, Ljubljana«, »Spar Citypark, Ljubljana« in »Tuš center BTC, Ljubljana«, glede časovne veljavnosti pa navajajo: »Popis rednih cen pri konkurenčnih trgovcih je bil izveden od 28.4.2008 do 10.5.2008 …«, glede veljavnosti lastnih cen pa, da veljajo do začetka avgusta 2008.

Za natančnejša pojasnila v zvezi s podatki v omenjenih popisih, uporabnike napotujemo na izdajatelje teh primerjav. Vseeno pa uporabnike opozarjamo, da se cene znotraj različnih trgovin enakega trgovca lahko razlikujejo in da cene, ki jih portal povzema za primerjavo (in so jih izdajatelji primerjav popisali v citiranih časovnih obdobjih), veljavne le za točno določeno poslovno enoto trgovske verige in na točno določen dan. Obstaja verjetnost, da je od takrat prišlo do spremembe cen oz. prodajnih pogojev, zaradi česar lahko dejansko stanje odstopa od objavljene primerjave cen tretjih oseb in posledično tudi od stanja simuliranega na portalu.

  • SKRB ZA NAJVIŠJE STANDARDE KAKOVOSTI

Portal Prihrani pri hrani je v prvi vrsti informacijski sistem, ki podatke ureja na uporabniku prijazen, pregleden in enostaven način, zgolj zbiranje oz. objava neurejene kopice teh podatkov pa je sekundarnega pomena.

Zavedamo se, da je, poleg enostavnosti in preglednosti, uporabniku najbolj pomembna ravno točnost podatkov, zato smo storili vse kar je v naši moči, da zagotovimo najvišje standarde kakovosti. Zaradi dejstva, da so podatki najbolj točni ravno pri svojem viru, smo vsem trgovskim verigam ponudili možnost sodelovanja na naslednje načine;

  1. predlog za vzpostavitev elektronskih baz podatkov (realnočasovno ažuriranje);
  2. predlog za ažuriranje z ročnim pošiljanjem podatkov od trgovskih verig na naš portal (statično ažuriranje) in
  3. prošnja za izdajo dovoljenja za popisovanje cen na določenih lokacijah.

Ker za nobenega od predlaganih načinov zagotavljanja podatkov ni bilo mogoče doseči sporazuma, smo se odločili, da do nadaljnjega sprejmemo kompromisno rešitev – povzemanje podatkov iz objavljenih publikacij tretjih oseb, kjer poteka primerjava izdelkov, ki so v prodaji pri vseh treh trgovskih verigah.

Mercator d.d. je bil edini, ki je izrazil pripravljenost za izdajo dovoljenja za popis izdelkov v njegovih prodajalnah. Navedbe o pozivih trgovcem se nanašajo le na trgovska podjetja, za katera primerjavo omogoča naš portal.

Navedba oz. citiranje vira za vsak posamezni produkt je razvidna iz seznama vseh artiklov, ki si ga lahko ogledate tukaj.


Uporabniške strani

Trenutno niste vpisani kot član!

Prosimo vpišite se. Še niste naš član?

Včlanite se, brezplačno!


Pomembne informacije